Pravidlá hry

Hrať!

  1. Hra sa hrá na ploche, ktorá sa skladá z prázdnych buniek.
  2. Každý hráč má inú farbu
  3. Každné kolo musí hráč vložiť atóm(bodku) do bunky rovnakej farby alebo takej, ktorá je prázdna.
  4. Každá bunka môže obsahovať počet atómov rovnajúci sa počtu susedných buniek (horizontálne a vertikálne).
  5. Keď počet atómov presniahne bunečné maximum, bunka exploduje a jeden atómov prechádza do každej susednej bunky.
  6. Preskakujúce atómy prefarbia každý atóm v susednej bunke.
  7. Hráč, ktorému patria všetky bunky, vyhráva.
  8. Počet atómov potrebných na rozloženie bunky: